Swansea Jazzland Concert Tickets > Membership

Membership/Aelodaeth 2017

Membership/Aelodaeth 2017

£18.00

Join/Ymunwch Swansea Jazzland 2017.

Quantity:  at  £18.00  each

*Swansea Jazzland Membership is open for 2017. (Currently July  -  December 2017)

Swansea Jazzland membership entitles all members to a 25% discount to all events at Swansea Jazzland. (Discount code cannot be used to buy NEW membership, Once membership is purchased use code MBR at checkout to get 25% off all ticket sales)

 

* Aelodaeth Jazzland Abertawe ar agor i 2017. (Ar hyn o bryd Ebrill -Rhagfyr. 2017)

Aelodaeth Jazzland Abertawe yn rhoi'r hawl i bob aelod i ostyngiad o 25% i bob digwyddiad yn Jazzland Abertawe. (Ni ellir cod Disgownt yn cael ei ddefnyddio i brynu aelodaeth NEWYDD, Unwaith aelodaeth yn cael ei brynu defnydd cod MBR ar ddesg dalu i gael 25% oddi ar yr holl werthiannau tocynnau)

Recommend this to a friend  +

Recommend this to a friend