Swansea Jazzland Concert Tickets > Membership

Membership/Aelodaeth 2017

Membership/Aelodaeth 2017

£12.00

Join/Ymunwch Swansea Jazzland 2017.

Quantity:  at  £12.00  each

*Swansea Jazzland Membership is open for 2017. (Currently September  -  December 2017)

Swansea Jazzland membership entitles all members to a 25% discount to all  Swansea Jazzland events at the St James Club. Other varying discounts may be advertised and available for events oustide of the St James Club.

(Discount code cannot be used to buy NEW membership, Once membership is purchased use code MBR at checkout to get 25% off all ticket ed events at the St James Club)

* Aelodaeth Jazzland Abertawe ar agor i 2017. (Ar hyn o bryd Ebrill -Rhagfyr. 2017)

Aelodaeth Jazzland Abertawe yn rhoi'r hawl i bob aelod i ostyngiad o 25% i bob digwyddiad yn Jazzland Abertawe. (Ni ellir cod Disgownt yn cael ei ddefnyddio i brynu aelodaeth NEWYDD, Unwaith aelodaeth yn cael ei brynu defnydd cod MBR ar ddesg dalu i gael 25% oddi ar yr holl werthiannau tocynnau)

Recommend this to a friend  +

Recommend this to a friend